דן תל ניר

דן תל ניר

יועץ מיחשוב , חבר ועדת היגוי

דוברים נוספים באירוע KICK OFF 2017

Open Accessibilty Menu